Hanapin sa hanay b ang mga salita sa hanay a

Hanapin sa hanay b ang mga salita sa hanay a

Ekzekutor

Hanapin sa hanay B ang katugmang mga salita na makikita

Tuklasin Panuto: Hanapin sa Hanay B ang kahulugan ng mga salitang nakasulat sa Hanay A. Isulat sa kwaderno ang letra ng tamang sagot. Hanay A Hanay Brespeto Filipino Isagawa: Piliin ang katugma ng mga larawan na nasa Hanay A mula sa Hanay B. Hanapin ang tugma ni LornaHanapin sa hanay B ang tinutukoy ng hanay A. Piliin · answer answered Panuto. Hanapin ang hanay A sa Hanay B ang kahulugan ng mga salitang nakasulat nang pahilig sa Hanay A, Isulat and letra sa iyong kuwaderno. Hanay ATama na!Sikat sya sa klaseBoses-palaka si manong kung kumantaHuwag maniwala sa sabi-sabiNakakarindi ang ingay ng sigawan ng kapit bahayMasarap parin ang lutong bahay Panuto: Hanapin sa Hanay B ang kahulugan ng mga salita sa Hanay A. Isulat sa sagutang papel ang letra ng iyong sagot. Hanay A HANAY BTubig-alat oHating gabi b. payat na payatsilid-tulugan c. kalagitaan ng gabibuto’t balat d. tubig galing sa dagatHanapbuhay e. silid sa bahay na tinutulugananswered. Panuto: hanapin sa hanay B ang kahulugan ng mga salita sa hanay A. Isulat sa iyong kuwaderno ang titik ng tamang sagot. Hanay Ahampaslupapusong-mamontaingangkawalidilang anghel Panuto: Hanapin sa Hanay B ang kahulugan ng mga salitang nasa Hanay A na hango sa binasang kuwento. Isulat ang letra nang wastong sagot sa sagutang papel. ANapatawNakaraosSukiGantiLumago B. A. kabayaran B. tagabili C. umunlad D. napunta E. nakatapos

Panuto. Hanapin ang hanay A sa Hanay B ang kahulugan ng

Banghay-Aralin sa Filipino. I. Layunin. A. Natatalakay ang paksang "Ang Batang Espesyal"; B. Nakapagbibigay ng sariling opinyon ukol sa paksa; C. Nakagagawa ng maikling dula hanapin sa hanay B ang kahulugan sa mga salitang nakasulat sa hanay A. Isulat sa kwaderno ang letra ng tamang sagot. See answers Advertisement Advertisement ofHanapin sa Hanay B ang kahulugan ng mga salitang tambalan na nasa Hanay A. Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. Isulat ang mga ito sa sagutang kuwaderno. f HANAY A _____silid-aklatan _____punong-guro _____dalagang-nayon _____bahay kubo _____silid-aralan f_____hugas-bigas _____lakad-pagong -Magaling! At para sa susunod na gawain, Hanapin sa Hanay B ang sanhi/bunga ng pahayag sa Hanay A upang mabuo ang diwa ng mga kasabihan. Ilagay lamang sa ating chatbox ang inyong sagot. Handa na ba kayo?-Sir, matatagpuan po natin ang huling bahagi ng susi sa orasan. Mga Tamang sagot: b; a; a; d; a; c. dulot nang pagsasara ng mga industriya saI. Hanapin ang kahulugan ng mga salita sa Hanay A na matatagpuan sa Hanay B. Isulat ang titik ng tamang sagot sa inyong mga sagutang papel. (pts.) Hanay AHanay B _____nilundag A. niluksuhan _____inalok B. bitag _____tinagpas C. ikulong _____nahagip D. paratang _____patibong E. nag-agaw-buhay _____bihagin F. nagkunwari Hanapin sa Hanay B ang. kahulugan ng mga salitang tambalan na nasa Hanay A. Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. Isulat ang mga ito sa sagutang kuwaderno

Aralin Talasalitaan Pagsasanay PAGSASANAY 3

Hanapin sa hanay B ang katugmang mga salita na makikita sa Hanay A. Hanay Apatronato realpraylokrasyakatekismoeukaristiyaobras pias Hanay B Salungguhitan ang panggalan sa bawat pangungusapNaglilinis ng buong bahay ang magkakapatidAng magkakaibigan ay namasyalsa El Nido, Palawan, · Hanapin sa Hanay B ang kahulugan ng tambalang salita na nasa Hanay A. Isulat ang letra ng tamang sagot sa patlang. HANAY A HANAY B ____nakaw-tingin a. magnanakaw ____akyat-bahay b. pagitan ng hatinggabi at bukang liwayway ____boses-palaka c. pinuno ng isang paaralan ____madaling-araw d. pagsulyap sa isang tao na hindi nito Hanapin sa loob ng kahon ang angkop na matalinghagang salita para sa pangungusap. Isulat ang iyong sagot sa sagutang kuwaderno. kapit-tuko taingang-kawali pasang-krus kuskos-balungos kapit-bisig hilong-talilong ulilang lubos balat-kalabaw nakalista sa tubig suntok sa buwan mataas ang lipad isang kahig, isang tuka 1-Magaling! At para sa susunod na gawain, Hanapin sa Hanay B ang sanhi/bunga ng pahayag sa Hanay A upang mabuo ang diwa ng mga kasabihan. Ilagay lamang sa ating chatbox ang inyong sagot. Handa na ba kayo?-Sir, matatagpuan po natin ang huling bahagi ng susi sa orasan. Mga Tamang sagot: b; a; a; d; a; c. dulot nang pagsasara ng mga industriya sa Hanapin sa Hanay B ang kahulugan ng mga salitang tambalan na nasa Hanay A HANAY A _____pagsusunog ng kilay _____di-maliparang uwak _____nagdilang-anghel _____walang itulak-kabigin _____pasang-krus _____tupang itim _____maaliwalas ang bukas _____mataas ang lipad _____hinahabol ng karayom _____ patuka sa manok

Hanapin Sa Hanay B Ang Kahulugan NG Mga Salitang Tambalan

Hanapin sa Hanay B ang kahulugan ng mga salitang tambalan na nasa Hanay A. Isulat ang Titik ng tamang sagot sa patlang n. row, file v. humanay (-um-) to stay in line or in a row. Humanay kayo ng isaisa. Stay in line one by one. maghanay, ihanay (mag-:i-) v. to place or put in line or in a successive order Ang abuloy niya sa samahan ay patuka lang sa manok. B. Basahing mabuti ang mga salitang matatalinghaga sa Hanay A. Hanapin ang kahulugan nito sa Hanay B. Isulat ang titik ng sagot sa kuwadernong sagutan. Isulat ang sagot sa sagutang kuwaderno. HANAY A. HANAY B _____pagsusunog ng kilay · Panuto: Hanapin sa Hanay A ang kasingkahulugan ng mga salitang nasa Hanay B. Isulat sa patlang ang titik ng napiling sagot. Hanay Apagsaulanhilahilpagdaralitalumawigmapaparam Hanay B A dusa B. mawawala C. balikan D. paghihirap E. tumagalPiliin ang tamang kahulugan ng salita sa hanay A sa hanay B Balloon Pop. ni LenliecastilloPiliin sa Hanay B ang kahulugan ng mga salitang nasa Hanay A na ginamit sa Kaligirang Pangkasaysayan ng El Filibusterism Pagtutugma. ni Wordwallfree View MATALINGHAGANG SALITApptx from BMat Mindanao State UniversityGeneral Santos. PAKSA KAHULUGAN NG MATALINHAGANG SALITA Hanapin sa Hanay B ang kahulugan ng mga salitang tambalan na nasa

Tamang baybay ng salita Aktibidad sa pagtuturo Wordwall

Ang isang hanay ng mga kabayo ay makapagdadala ng sapat na riple upang masuplayan ang isang maliit na hukbo. A column of horses can carry enough rifles to outfit a small GRADE IIIFILIPINO Pangalan:_Grade Section:_ and I. Hanapin sa Hanay B ang kahulugan ng mga salita sa Hanay A. Isulat sa sagutang papel ang letra ng iyong · Ikatlong LingoName: _____ Grade & Section: _____ Date: _____ Panuto: Pagtapatin ang malaki na titik sa Hanay A sa maliit titik sa Hanay B. Hanay A Hanay BB pB pS l 3 PAGSUSULIT SA FILIPINO V _____ I. Hanapin sa hanay B ang kahulugan ng mga salitang nakasulat nang pahiling sa hanay A. HANAY –A HANAYBpagkagaling sa paaralan A. isang ambisyon na nais makamitdalawang tao an gaming pagitan B. magkasundo sa lahat ng bagaysanggang-dikit tayo, Kuya C. sinasabisalitang lagi kong sinasambit D. mula sa isang lugarang pangarap niya ay pangarapPiliin ang panghalip pamatlig na bubuo sa pangungu. Piliin Ang Tamang Kahulugan Pagtutugma. ni GPagtambalin ang tinutukoy ng nasa Hanay A sa Hanay B Pagtutugma. ni Meriamagonoy. Pag-aralan ang mga larawan. Iugnay ang larawan sa hanay A sa larawan sa hanay B. Pagtutugma. ni Annawilfreda Panuto: Hanapin sa Hanay B ang kasingkahulugan ng mga salita italisado sa Hanay A. Hanay A Hanay BAnuman ang kanyang gawin, pili na gumigiit sa kanyang isipan Maibigay ang mapait na karanasan. SumisiksikDahil sa pagkahayok ng bata, naubos niya ang pagkain para sa kanilang hapunan. kakatawaDahil sa kanyang pagsusugal, unti-unti

MATALINGHAGANG SALITA 6.pptx Course Hero

hanapin sa hanay B ang kahulugan sa mga salitang nakasulat sa

Hanapin sa hanay B ang kahulugan sa mga salitang nakasulat sa hanay A. Isulat sa kwaderno ang letra ng tamang sagotGayundin ang pag-uuri ng kulay, sukat at hugis. Tingnan natin kung kaya mo ang gawaing ito. Piliin at lagyan ng ekis (X) ang naiibang larawan sa bawat hanayAng ating aralin ngayon ay pagtukoy ng mga naiibang letra, salita at bilang. Tukuyin natin ang mga ito sa bawat gawain sa ating modyul. GawainKulayan ang naiibang letra sa GAWAIN V. Piliin mo ang tamang baybay ng mga salita sa Filipino na ginamit sa pangungusap. Pagsusulit. ni Rowenarurupared. Pagtatambal ng tamang salita Hanapin ang tugma. ni Karolcac G6 Araling Panlipunan. Punan ang patlang ng mga tamang salita. Nawawalang salita. ni Romyflores1Gawain III. Panuto: Hanapin sa Hanay B ang inilalarawan sa Hanay A. Isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. Hanay APagbagsak ng EkonomiyaKapayapaan at kaayusanKakapusan ng PananalapiSuliraning Panlipunan Hanay B A. Nagsimula ang Hukbalahap bilang samahang gerilya. B. Nahirapang makalikom ng buwis ang Pamahalaan Hanapin sa loob ng kahon ang angkop na matalinghagang salita para sa pangungusap. Isulat ang iyong sagot sa sagutang kuwaderno. kapit-tuko taingang-kawali pasang-krus kuskos-balungos kapit-bisig hilong-talilong ulilang lubos balat-kalabaw nakalista sa tubig suntok sa buwan mataas ang lipad isang kahig, isang tuka 1

hanapin sa hanay B ang kahulugan sa mga salitang

Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik Panuto: Ayusin ang mga letrang nagkahalo upang mabuo ang tamang salita. Isulat ang sagot sa katapat na hanay nito. LAYUNING PAMPAGKATUTO Sa katapusan ng araling ito inaasahang matatamo mo ang mga sumusunod na layunin upang magkaroon ka ng kaalaman patungkol sa pagbasa at pagsulatAng abuloy niya sa samahan ay patuka lang sa manok. B. Basahing mabuti ang mga salitang matatalinghaga sa Hanay A. Hanapin ang kahulugan nito sa Hanay B. Isulat ang titik ng sagot sa kuwadernong sagutan. Isulat ang sagot sa sagutang kuwaderno. HANAY A. HANAY B _____pagsusunog ng kilay

Hanapin Sa Hanay B Ang Mga Salitang Kasingkahulugan