Banghay aralin sa epp 6 slideshare

Banghay aralin sa epp 6 slideshare

libido

EPPLP.pdf Detalyadong Banghay-Aralin sa EPP 5 Quarter:

Nakapagsasagawa ng survey gamit ang teknolohiya at iba pang paraan ng pagkalap ng datos sa pagbuo ng produkto para sa mamimili (EPP5IA-0e-5)Nakapagtatala ng iba ISANG MALA-MASUSING BANGHAY ARALIN SA EsPInihanda para sa Pakitang-turo sa Pandistritong Pagsasanay ng Performance-Based Assessment on the Integrated Detalyadong Banghay-Aralin sa EPPI. Layunin Pagkatapos ng aralin ang mga mag-aaral ay inaasahan na: Naipapaliwanag ang epekto ng wastong pag tayo, pag-upo at paglalakad sa katawan. Naipapakita ang maayos na pag-upo, pagtayo, at paglalakad, wastong pananamit at magalang na pananalita. II ·Detalyadong Banghay-Aralin sa HEKASI VI I. Mga Layunin Sa loob ngminutong aralin sa HEKASI VI, ang mga mag-aaral ay inaasahang: a. naibibigay ang kahulugan ng pagiging produktibo; b. naipapaliwanag kung paano nagiging produkibo ang isang tao, at c. nakikilala ang mga taong itinuturing na produktibo. IIDetalyadong Banghay-Aralin sa EPPI. Layunin Pagkatapos ng aralin ang mga mag-aaral ay inaasahan na: Naipapaliwanag ang epekto ng wastong pag tayo, pag-upo at paglalakad sa katawan. Naipapakita ang maayos na pag-upo, pagtayo, at paglalakad, wastong pananamit at magalang na pananalita. II Natinninyo V. Takdang-Aralin Magsulat ng tig-limang (5) pangungusap gamit ang panghalip na panaong palagyo at paari. Masusing Banghay Aralin sa Filipino (Detailed lesson plan in Filipino) (CDSGA Students)Download as a PDF or view online for free

EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO AT PANGKABUHAYAN Lesson PLan (Bunawan) Studocu

Banghay Aralin sa Araling Panlipunan. Ika Anim na Baitang. I. Layunin Sa pagtapos ng aralin ang mga mag aaral ay inaasahang: A. Nakilala si Dr. Jose Rizal at ang kanyang Banghay Aralin sa FilipinoI. Layunin: Pagkatapos ng aralin,ang mga mag-aaral ay nabibigyang kahulugan ang mga tambalang salita. II. Paksa. Paksa: Pagbibigay Detalyadong Banghay Aralin sa EPP (Home Economics)Petsa:_____ Oras:_____ Blg. ng minutoI. LAYUNIN. Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahan ng; a. Natutukoy ang wastong paraan ng pag-alis ng mantsa. b. Naipapaliwanag ang wastong paraan ng pag-alis ng mantsa. c. Naisasagawa ang wastong paraan ng pag-alis ng mantsa. II · Natinninyo V. Takdang-Aralin Magsulat ng tig-limang (5) pangungusap gamit ang panghalip na panaong palagyo at paari. Masusing Banghay Aralin sa Filipino (Detailed lesson plan in Filipino) (CDSGA Students)Download as a PDF or view online for freeDetalyadong Banghay Aralin sa EPP (Home Economics)Petsa:_____ Oras:_____ Blg. ng minutoI. LAYUNIN. Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahan ng; a. Natutukoy ang wastong paraan ng pag-alis ng mantsa. b. Naipapaliwanag ang wastong paraan ng pag-alis ng mantsa. c. Naisasagawa ang wastong paraan ng pag-alis ng mantsa. II BANGHAY ARALIN SA EPPIpinasa ni: ARNEL O. AVILA BEED 4B I. Layunin: Natatalakay ang mga salik na dapat isaalang-alang sa mabisang pangangasiwa sa mga gawaing pantahan. Nasusunod ang mga hakbang sa mabisang pangangasiwa sa tahanan. Naipakikita ang pagpapahalaga sa pangangasiwa sa tahanan. II. Paksang Aralin: Mga Salik sa Mabisang Pangangasiwa

Banghay Aralin Sa ESP VI PDF Scribd

Nabibigyang kahulugan ang kontekstong entrepreneurshipNaipaliliwanag ang kahulugan at kahalagahan ng “entrepreneurship”Nakikilala ang sariling kakayahan na magagamit sa paghahanapbuhay. G ARALIN. Ang kahalagahan ng Entrepreneurship. Sanggunian: Batayang Aklat sa Edukasyong Pantahanan at Banghay Aralin sa Edukasyong Pantahanan at PangkabuhayanICTAng DLP na ito ay maaaring gamitin sa pagtuturo ng EPP5 – ICT. Nilalaman nito ang isang paraan ng pagsusuri ng impormasyon gamit ang ICT: ang paglalagom ng datos gamit ang electronic ObjectiveNatutukoy ang mga basic function at formula sa electronic spreadsheet BANGHAY ARALIN SA EPPIpinasa ni: ARNEL O. AVILA BEED 4B I. Layunin: Natatalakay ang mga salik na dapat isaalang-alang sa mabisang pangangasiwa sa mga gawaing pantahan. Nasusunod ang mga hakbang sa mabisang pangangasiwa sa tahanan. Naipakikita ang pagpapahalaga sa pangangasiwa sa tahanan. II. Paksang Aralin: Mga Salik sa Mabisang Pangangasiwa Nakapagsasagawa ng survey gamit ang teknolohiya at iba pang paraan ng pagkalap ng datos. sa pagbuo ng produkto para sa mamimili (EPP5IA-0e-5)Nakapagtatala ng iba pang deisenyo at materyales na maaring magamit o pagsama-samahin. upang makagawa ng malijhaning produkto batay sa nakalap na datos (EPP5IA-0f-6) III. PAKSANG ARALINDETALYADONG BANGHAY-ARALIN SA EPP V. I. Mga Layunin: Sa loob ngminutong Aralin sa EPP V, ang mga mag-aaral ay inaasahang: a. Natutukoy ang iba-ibang uri ng presentation softwares. b. Nailalahad ang tamang paggamit ng powerpoint. c. Nakagagawa ng sariling output gamit ang powerpoint. II PAKSANG ARALIN Paksa: Batayang Kaalaman at Kasanayan sa Gawaing Elektrisidad. Sanggunian: EPP5IA-0dKagamitan: Powerpoint Presentation, larawan ng proyektong isasagawa, rubriks sa pagsasagawa ng proyekto, halimbawa ng proyektong gagawin, mga materyales sa paggawa ng proyekto

Banghay Aralin Sa ESP 6 PDF Scribd

Banghay Aralin sa EPP IV I. LayuninNatutukoy ang mga kagamitan sa pananahiNatatalakay ang wastong paggamit at pangangalaga ng mga kagamitan sa pananahi. II. Paksang AralinMga Kagamitan sa PananahiWastong pangangalaga ng mga kagamitan sa pananahi Batayang Aklat: Edukasyong PAntahanan at Panglabuhayan, Masusing Banghay Aralin sa. Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan. Baitang: IV Oras: pm to pm. Seksyon: DAVID Petsa: Ab, ikaw, ako tayong lahat. Magsaya, makinig matutu at maglibang kaalam sa EPP tunay na pakinabang! Oras na ng EPP Tayo ay maghanda na. Makinig at matutu, ikaw, ako tayong lahat. Magsaya, ·mga gulay at prutas. Kaya pala ang guguapo at gaganda ninyo. Bigyan ng palapak ang inyong sarili dahil kumakain kayo ng mga gulay at prutasPaglalahad Ok mga bata, dahil kayo ay kumakain ng mga gulay at mga prutas, ngayong hapon ating kilalanin at tukuyin kung anong uri ng gulay sa ating halamanan Panimulang GawainBalik Aral Magbigay ng mga halimbawa na naipapakita ng gawaing ppamamahala sa tahananDescription Ang Banghay-Aralin na ito ay nakatutulong sa guro kung paano ituro sa mga mag-aaral ang pagsasagawa ng radio broadcast/teleradyo, sabayang bigkas,reader’s theatre o dula-dulaan

Lesson Plan EPP 4 Masusing Banghay-Aralin sa Edukasyong

Dramaturgy and Aesthetics in Philippine And Non-Philippine Theater Classics. Republic of the Philippines JOSE RIZAL MEMORIAL STATE UNIVERSITY The Premier University in the Province of Zamboanga del Norte COLLEGE OF EDUCATION. DETALYADONG BANGHAY-ARALIN SA EPPSa katapusan ng aralin, ang mga mag-aaral ay Pagganap: makatutulong sa sa pag-unlad ng sarili at tahanan pangangalaga ng pansarili. at ng sariling tahanan. C. Mga Kasanayan saPaggawa ng plano ng ilulutong pagkain sa almusal, tanghalian at hapunan na. Pagtuturo: naaayon sa Go, Grow at Glow foods. Isulat ang code ng. bawat kasanayan. II·Detalyadong Banghay-Aralin sa HEKASI VI I. Mga Layunin Sa loob ngminutong aralin sa HEKASI VI, ang mga mag-aaral ay inaasahang: a. naibibigay ang kahulugan ng pagiging produktibo; b. naipapaliwanag kung paano nagiging produkibo ang isang tao, at c. nakikilala ang mga taong itinuturing na produktibo. II a. Balik-Aral. Show and Tell Magpapakita ang guro ng mga larawan na nagpapakita ng. mga pangyayari tungkol sa mga suliranin, isyu at hamon ng kasarinlan sa. kasalukuyan. b. Paghahabi sa layunin ng aralin (unlocking of difficulties) Sinikap ng ating mga naunang pangulo na paunlarin ang ating bansa sa. pamamagitan ng ibat-ibang programa

Banghay Aralin Sa Esp 6 PDF Scribd

Banghay Aralin Sa Filipino 6 PDF Scribd

Mala-masusing Banghay-Aralin. Sa Filipino IV. I. Layunin. Sa loob ng isang oras na talakayan ang mga mag-aaral ay inaasahang: A. Nakikilala ang apat na uri ng pangungusap ayon sa gamit B. Naipapaliwanag ang apat na uri ng pangungusap ayon sa gamit C. Nakabubuo ng mga pangungusap ayon sa apat na uri ng pangungusap ayon sa gamit·Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan – GradeAlternative Delivery Mode QuarterModyul Pagtukoy ng mga Hayop Na Maaaring Alagaan sa Tahanan Unang Limbag, Paunawa hinggil sa karapatang – sipi. Isinasaad ng Seksyong ng Batas ng Pambansa Bilang Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa ano mang akda ng Ipabasa ang Linangin Natin sa LM. Talakayin ang aralin tungkol sa mga kasangkapang panukat at iugnay rito ang mga kasagutan ng mga mag-aaral na nakasulat sa pisaraItanong sa mga mag-aaral ang kanilang karanasan sa pagsusukat na ginawaIpagawa ang isa pang gawain sa LM. Maaaring iugnay ang aralin na ito sa Matematika tungkol sa

(DOC) Detalyadong Banghay-Aralin sa EPP 5

Banghay Aralin sa Araling Panlipunan 10 (Literature Circle)