Maglingkod ka na parang sa diyos ka naglilingkod

Maglingkod ka na parang sa diyos ka naglilingkod

xD

Tapat at Masigasig na Paglilingkod sa Kaharian ng Diyos

Maglingkod kayo nang masaya ang kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Mga Taga-Efeso Maglingkod kayo nang masaya ang kalooban na Nakapagpapasigla ang palagiang pakikisama sa mga lalaki, babae, at mga kabataan na umiibig sa Diyos at determinadong maglingkod sa kaniya. Ang kanilang halimbawa ay Mga HebreoAng Bagong Tipan: Filipino Standard Version Paglilingkod na Kaaya-aya sa DiyosPatuloy kayong magmahalan bilang magkakapatidBuksan ninyong lagi ang inyong tahanan para sa mga dayuhan Tanong Bakit dapat kong naisin na maglingkod sa Diyos? Sagot Ang katotohanan sa Kasulatan na dapat tayong maglingkod sa Diyos ay hindi na dapat pang pagtalunan (tingnan ang Lukas). Kung bakit natin dapat na naising maglingkod sa Diyos ang mas mabigat na tanongTanong Bakit dapat kong naisin na maglingkod sa Diyos? Sagot Ang katotohanan sa Kasulatan na dapat tayong maglingkod sa Diyos ay hindi na dapat pang pagtalunan (tingnan ang Lukas). Kung bakit natin dapat na naising maglingkod sa Diyos ang mas mabigat na tanong Mga HebreoAng Bagong Tipan: Filipino Standard Version Paglilingkod na Kaaya-aya sa DiyosPatuloy kayong magmahalan bilang magkakapatidBuksan ninyong lagi ang inyong tahanan para sa mga dayuhan

Maglilingkod in English with contextual examples MyMemory

Mga Taga-Colosas RTPV Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo nang buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Sapagkat si Patunay nito ang buhay mo. Nababago na ang iyong pagkatao sa pamamagitan ng Pagbabayad-sala ni Jesucristo. Maibabahagi mo nang lubos ang mensaheng ito sa Maglingkod kayo nang masaya ang kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Mga Taga-Efeso Maglingkod kayo nang masaya ang kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Magandang Balita Bible (Revised) (RTPV05) I-download ang The Bible App Ngayon Ang Bible App Logo ng YouVersion HebreoAng Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible) Ang Paglilingkod na Nakalulugod sa DiosMagpatuloy kayo sa pag-iibigan bilang magkakapatid kay CristoHuwag ninyong kalimutang patuluyin ang mga dayuhan sa tahanan ninyoHebreoAng Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible) Ang Paglilingkod na Nakalulugod sa DiosMagpatuloy kayo sa pag-iibigan bilang magkakapatid kay CristoHuwag ninyong kalimutang patuluyin ang mga dayuhan sa tahanan ninyo Mga Taga-Efeso MBB Maglingkod kayo nang masaya ang kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Sapagkat alam ninyong gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ninuman, maging siya man ay alipin o malaya

Hebreo 13 ASND Ang Paglilingkod na Nakalulugod sa Dios

Need the translation of "maglingkod" in English but even don't know the meaning? Use to cover it allEnglishSpanish (Latin America) EnglishFrench Contextual translation of "maglilingkod" into English. Human translations with examples: tagalog, served to the end, maglilingkod sayo. Tagalog paano ka? ito ang magiging Mga Taga-Colosas Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo nang buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Sapagkat si Cristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkaka Magandang Balita Bible (Revised) (RTPV05) I-download ang The Bible App Ngayon Ang Bible App · Sa pagitan pangako na suminyag na ikaw ay binibigay na paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Magpayong ka ng kapangyarihang Diyos ama at anak at espiritu santo amen. Pumaiking taglay ang kapitan pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno salamat sa na-stroke pa tres Nazareno sinasamba ka na pinipin ko ka na aral mo angMga Taga-Colosas Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo nang buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Sapagkat si Cristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkaka Magandang Balita Bible (Revised) (RTPV05) I-download ang The Bible App Ngayon Ang Bible App

Mga Taga-Efeso Maglingkod kayo nang masaya ang

Paglilingkod na Kaaya-aya sa DiyosPatuloy kayong magmahalan bilang magkakapatidBuksan ninyong lagi ang inyong tahanan para sa mga dayuhan. Ang ilang gumawa Araw sa Mga Taga-Efeso. Maglingkod kayo nang masaya ang kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Sapagkat alam ninyong gagantimpalaan Narito ang ilang mga ideya kung paano ka makakapaglingkod sa PanginoonIbahagi mo ang Mabuting Balita. Nais ni Jesus na gumawa tayo ng mga alagad at ituro sa iba ang kalikasan at katangian ng Diyos at ipahayag sa iba ang kahulugan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo (Mateo –20)Tumulong ka sa mga nangangailangan · Magbigayan po tayo ng kapa sa isa't-isa. Pordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan maawa ka sa amin pordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan maawa ka sa amin. Ordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat

Mga Taga-Efeso Maglingkod kayo nang masaya ang

Tanong. Bakit dapat kong naisin na maglingkod sa Diyos? Sagot. Ang katotohanan sa Kasulatan na dapat tayong maglingkod sa Diyos ay hindi na dapat pang pagtalunan (tingnan ang Lukas). Kung bakit natin dapat na naising maglingkod sa Diyos ang mas mabigat na tanong Hebrew/Greek. Your Content. Hebreo Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible) Ang Paglilingkod na Nakalulugod sa DiosMagpatuloy kayo sa pag-iibigan bilang magkakapatid kay CristoHuwag ninyong kalimutang patuluyin ang Namumuhay para sa DiyosKaya nga, yamang si Cristo ang nagbata ng hirap sa laman dahil sa atin, maging gayundin nawa ang inyong pag-iisip sapagkat ang nagbata ng hirap sa laman ay tumigil sa pakikipag-ugnayan sa kasalananSa nalalabi niyang panahon sa katawang ito ay hindi na siya namuhay para sa masidhing pagnanasa sa laman kundi ang · Kung ang aking pagtaguan ay ang dilim na pusikit pagdi mang parang gabi ang liwanag sa paligid maging itong kadiliman sa iyo ay hindi dilim at sa iyo yayaong gabi parang araw na maningning ako'y iyong siniyasat kilala mo akong ganap magsitayo po ang lahat alis umuwi ka lubos na tatama. Ng pag-ibig ng Diyos sa ama ang sumunod sa anak niya si

Maglingkod in English Translate.com

Bakit dapat kong naisin na maglingkod sa Diyos

Maglingkod kayo nang masaya ang kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Mga Taga-Efeso Maglingkod kayo nang masaya ang kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Magandang Balita Bible (Revised) (RTPV05) I-download ang The Bible App Ngayon Ang Bible App Nakapagpapasigla ang palagiang pakikisama sa mga lalaki, babae, at mga kabataan na umiibig sa Diyos at determinadong maglingkod sa kaniya. Ang kanilang halimbawa ay makapagpapaganyak sa atin sa buong-kaluluwang gawain ng paglilingkod kay Jehova. Ang pagkanaroroon natin sa Kingdom Hall ay makapagpapasigla rin sa kanila

Kabanata Paglilingkod The Church of Jesus Christ of

Mga Taga-Colosas RTPV Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo nang buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Sapagkat si Cristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo Patunay nito ang buhay mo. Nababago na ang iyong pagkatao sa pamamagitan ng Pagbabayad-sala ni Jesucristo. Maibabahagi mo nang lubos ang mensaheng ito sa pamamagitan ng iyong paglilingkod sa iba. Habang ikaw ay naglilingkod, ang iyong pag-unawa at kaalaman tungkol sa prosesong ito ay palalakasin at palalalimim

Mga Hebreo 13 FSV Paglilingkod na Kaaya-aya sa Diyos